Op het moment, dat ik dit blog aan het schrijven ben, valt mijn oog op een twitterbericht van Gewoon iets anders. “Leer kinderen wat hun talenten zijn om van daaruit te werken aan wat ze moeilijk vinden“.  Daarbij staat nog de afbeelding: “Ieder kind heeft een gave. Ze laten hun gift echter op verschillende tijden en manieren zien“. De afbeelding sluit aan op mijn eerder geschreven blog” ‘Je kunt kinderen iets leren als ze ervoor openstaan’.

10411142_574057982728367_1453173877662291717_n

Een leerling in het basisonderwijs wordt op dit moment met name gemeten en beoordeeld op theoretische vaardigheden. Kinderen met meer sociale – en/of praktische vaardigheden worden dus gemeten op punten waar niet hun talent ligt en scoren hierdoor slecht(er). Dit komt niet ten goede van het zelfbeeld van een kind. “Leer kinderen wat hun talenten zijn om van daaruit te werken aan dat wat ze moeilijk vinden“, sluit goed aan op mijn eigen visie.

Als ik om mij heen kijk,  zie ik wijze, talentvolle kinderen stranden in het huidige schoolsysteem. Kinderen met uitzonderlijke sociale – en/of praktische vaardigheden voelen zich dom in ons huidige schoolsysteem. M.i. zouden leerlingen op hun eigen niveau en op basis van drie criteria onderwezen en beoordeeld moeten worden:

800x800 kind kracht:zonnebloem

 

– Theoretische vaardigheden
– Sociale (emotionele) vaardigheden
– Praktische (praktijk gerichte) vaardigheden

Zo krijgt ieder kind een kans om zijn eigen unieke talent te ontdekken en goed te kunnen scoren bij een ‘toets’.

Ontwikkel sociale vaardigheden van ieder kind
Ik hoorde gisteren een moeder haar zorgen over haar zoon uitspreken. “Mijn zoon heeft het zwaar op school. Zelfs met hard werken, haalt hij veelal slechte cijfers”. De andere moeder, haar zoon haalt met weinig inspanning goede cijfers op het VWO, zegt daarop: “Hij is wel heel sociaal”. De moeder antwoordt daarop verdrietig: ” Helaas wordt hij daar niet op beoordeeld”. Mijn hart breekt als ik dit hoor. We vinden sociaal gedrag allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Hier ligt nog een kans voor het onderwijs. Denk aan simpele vraagstukken als:

Hebben we wel respect voor elkaar?
Begrijpen we elkaar wel?
Wat gaat er in de ander om?

Ik ben van mening, dat we de ander te snel veroordelen en een stempel op iemand drukken. Weten we in de klas wel wat het betekent als een klasgenootje ADD, ADHD of Autisme heeft? Om maar enkele voorbeelden te noemen. Wij (kinderen en ouders) roepen al snel, dat hij/zij druk is en de hele klas verstoort. Maar wat betekent ADD, ADHD of Autisme voor het kind zelf? Iedereen heeft het over de nadelen, maar wat zijn de voordelen? Ook hier geldt, zoek de talenten! Begrip voorkomt, dat we te snel (ver) oordelen.

843x549 kind kracht:vergrootglasZoom ook in op het talent van een kind
Een kind dat een tekentalent heeft, is niets minder dan een kind dat goed is in de theoretische vakken. Zoom in op wat een kind goed kan en niet op wat het niet kan. Zet kinderen in hun kracht, zodat ze vanuit hun kracht en zelfvertrouwen de vaardigheden, die ze minder beheersen beter kunnen ontwikkelen. We hoeven niet allemaal boekhouder te worden. We hebben ook ontwerpers nodig. En wat hebben we aan een manager, die goed kan schrijven en rekenen, maar totaal geen sociale vaardigheden heeft? Of een arts die zeer specialistisch is op zijn vakgebied, maar niet weet hoe hij de patient een slechte boodschap moet overbrengen? De sociale – en praktische vaardigheden zijn minstens zo belangrijk.

De aangeboden lesstof onder de loep nemen
Internet is op veel vlakken onze derde hersenhelft geworden. Veel lesstof, die nu aangeleerd wordt, is op internet eenvoudig te vinden. Moeten we daar niet eens goed naar kijken? Wat moeten we nog uitgebreid aanleren? Wat kunnen we eenvoudig opzoeken? De tijd, die we hierdoor vrij kunnen maken, is te gebruiken voor het ontwikkelen van sociale – en praktische vaardigheden.

Ik hoor, als ik dit schrijf,  ook heel veel kritiek. Hoe gaan we dit doen? We hebben de capaciteit niet! Er is geen geld beschikbaar! Maar waar een wil is, is een weg. We moeten niet in problemen, maar in kansen denken. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze kinderen, onze toekomst. Einstein zei ooit: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg! Wellicht moet het schoolsysteem anders ingericht worden. Wat mij betreft begint het bij bewustwording!

Deel je mijn visie? Je kunt me helpen door dit blog te delen. Samen staan we sterker!

Liefs,
Judith Arendsen Logo