Kompas..

Als je iets voelt, een intrinsiek verlangen hebt, is het altijd gepast/passend. Je hoofd, omgeving kan het in een hokje ongepast plaatsen. Maar je hart klopt altijd! Jij bepaalt wat gepast is, alleen jij! Want jij voelt jouw diepe oergevoelens en verlangens. Dat is je kompas. Het wijst je de weg in alles…

Judith Arendsen

Judith Arendsen Logo